Kogeneracija in proteini pod isto streho? Nemogoče…ali pač?

V nadaljevanju je opisana kogeneracija, pri čemer je pod spodnjim, prvim poglavjem še temeljite obdelana splojh razlaga pojma kogeneracija.

Kogeneracija in beljakovine

Če iz vitkega in definiranega telesa izčrpate vso vodo, vam ostanejo predvsem proteini. Preko 50% suhe teže vašega telesa so proteini. Celo hemoglobin, ki prenaša kisik v krvi, je protein. Struktura vaših genov in možganskih celic je izključno iz proteinov. Vse telesne funkcije, od utripa z vekami do ustvarjanja novih mišic, nadzirajo tisoči različnih encimov, ki so vsi proteini. Če si resnično prizadevate postati in ostati zdrav, si morate urediti ter vzdrževati pravilno proteinsko prehrano.

Mikro kogeneracijski učinki s proteini

Ves čas mora biti vaša proteinska dietetika popolna. Pri maščobah in ogljikovih hidratih lahko naredite kakšno napako, ki pa jo boste lahko tudi enostavno popravili. Vaše napake v zvezi s proteini pa se vgradijo neposredno v vašo strukturo telesa in ovirajo športne dosežke nekaj mesecev. Morda bo kdo ugovarjal, da pretiravam, češ da dobimo svoje gene že ob rojstvu, ki čeprav so iz proteinov, nanje prehrana ne more vplivati. Popolnoma napačno. Telesni proteini niso v telesu za vedno, ker sproti odmirajo zamenjujejo pa jih novi.

Raziskave z radioizotopsko tehniko so pokazale, da se 98% molekul človeškega telesa popolnoma nadomesti v obdobju enega leta. Delčki vaše strukture telesa se ves čas nadomeščajo z novimi proteini. V šestih mesecih se vaš biceps, vaša kri, vaši encimi, in celo strukture vaših genov v celoti nadomestijo. Telo, ki ga imate ta trenutek, je zgrajeno skoraj v celoti iz delčkov tega, kar ste zaužili v zadnjih šestih mesecih.

Če uživate manj kvalitetne proteine, bodo vse strukture vašega telesa: mišice, kosti, kri, zobje, tudi prsti na dlaneh in stopalih; slabše kvalitete. Seveda je človeški sistem super iznajdljiv, ko mora uporabljati nezadovoljiv gradbeni material. Takrat krpa in šiva ter nadomešča, vendar ne more zgraditi vrhunskih tkiv iz odpadkov. Sladkarije in kava bodo ustvarile ‘sladko-kavno’ telo. Za gradnjo vrhunskih telesnih struktur in zdravega kvalitetnega telesa in doseganje vrhunskih športnih rezultatov morate uživati vrhunske proteine, in pika.

kogeneracija

Kogeneracija na lesno biomaso

Soproizvodnja toplotne in električne energije je pri posodabljanju energetske oskrbe dobra alternativa konvencionalnemu ogrevalnemu sistemu. V nasprotju z običajnim plinskim kotlom mikro kogeneracija istočasno proizvaja toplotno in električno energijo za lastno porabo. Električni tok, ki ga ne porabite sami, se proda v javno distribucijsko omrežje električne energije.

Z integriranim plinskim kondenzacijskim kotlom je mikro kogeneracija podjetja Viessmann tudi popolnoma samostojen proizvajalec toplote, ker kondenzacijski kotel ob visoki potrebi po toploti pokrije energetski primanjkljaj. Da se lahko toplota, ki kontinuirano nastaja pri proizvodnji električne energije, učinkovito koristi, potrebuje sistem vmesni hranilnik, ki proizvedeno toploto shrani za potrebe ogrevanja zgradbe in sanitarne vode.

Kogeneracija je tehnologija za hkratno pridobivanje toplotne in električne ali mehanske energije z uporabo istega goriva. Pri sistemih kogeneracije pretvarjamo notranjo energijo goriva v električno energijo preko vmesne energije. Ponavadi je to mehanska energija vrtečih se delov motorjev oz. turbin. Le-ti poganjajo električni generator, ki proizvaja električno energijo. Pri pretvorbi notranje energije goriv v mehansko energijo, se sprosti velika količina toplote, ki jo zajamemo in koristno uporabimo. To je tudi osnovna razlika med kogeneracijo in ločeno proizvodnjo električne energije: zajetje in koristna uporaba toplote.

Plin, pridobljen iz lesne biomase, bo poganjal plinske turbine, kar bo prva industrijska naprava te vrste na svetu.

V Kočevju so konec leta 2010 začeli pripravljati na projekt kogeneracije, torej soproizvodnje toplote in elektrike. Gre za inovativen demonstracijski projekt za obnovljive vire, s katerimi so se v začetku lanskega maja prijavili na evropski razpis NER 300, ki podpira inovativne projekte na področju obnovljivih virov.

Po dobrem letu in pol je gotovo, da je kočevski kogeneraciji uspelo na vseh dosedanjih preverjanjih tako v Sloveniji kot na ravni Evropske skupnosti. Od treh začetnih projektov, s katerimi je Slovenija kandidirala na razpisu NER 300, je ostal le še kočevski, zadnji korak pa je bila spomladanska odobritev Evropske investicijske banke. »Izbirni postopek s tem še ni končan, vendar ima projekt velike možnosti za uspeh,« pravi Igor Mihelič, vodja razvoja na Melaminu in član skupine, ki je pripravila projekt.

Članek opisuje kogeneracijo na osnovi organskega rankinovega krožnega procesa ali ORC. Organski rankinov krožni proces (organski rankinov cikel – ORC) je klasični Rankinov krožni proces s to razliko, da uporablja organsko delovno sredstvo z nižjo točko vrelišča namesto vode. Kot vir toplote v ORC je uporabljeno vroče olje. Toplotni vir organskega rankinovega krožnega procesa (ORC) za uparjanje organskega delovnega sredstva (medija) je vroče olje, ki je pregreto v kotlu na biomaso.