Kogeneracija, ogrevanje in prihranek toplote z gorivi

V nadaljevanju je opisana kogeneracija, pri čemer je pod spodnjim, prvim poglavjem še temeljite obdelana sploh razlaga pojma kogeneracija.

kogeneracija

Kogeneracija na lesno biomaso

Soproizvodnja toplotne in električne energije je pri posodabljanju energetske oskrbe dobra alternativa konvencionalnemu ogrevalnemu sistemu. V nasprotju z običajnim plinskim kotlom mikro kogeneracija istočasno proizvaja toplotno in električno energijo za lastno porabo. Električni tok, ki ga ne porabite sami, se proda v javno distribucijsko omrežje električne energije.

Z integriranim plinskim kondenzacijskim kotlom je mikro kogeneracija podjetja Viessmann tudi popolnoma samostojen proizvajalec toplote, ker kondenzacijski kotel ob visoki potrebi po toploti pokrije energetski primanjkljaj. Da se lahko toplota, ki kontinuirano nastaja pri proizvodnji električne energije, učinkovito koristi, potrebuje sistem vmesni hranilnik, ki proizvedeno toploto shrani za potrebe ogrevanja zgradbe in sanitarne vode.

Kogeneracija je tehnologija za hkratno pridobivanje toplotne in električne ali mehanske energije z uporabo istega goriva. Pri sistemih kogeneracije pretvarjamo notranjo energijo goriva v električno energijo preko vmesne energije. Ponavadi je to mehanska energija vrtečih se delov motorjev oz. turbin. Le-ti poganjajo električni generator, ki proizvaja električno energijo. Pri pretvorbi notranje energije goriv v mehansko energijo, se sprosti velika količina toplote, ki jo zajamemo in koristno uporabimo. To je tudi osnovna razlika med kogeneracijo in ločeno proizvodnjo električne energije: zajetje in koristna uporaba toplote.

Goriva in z njimi tesno povezana olja, maziva, aditivi in ostale tekočine

Za kakovosten izplen energije, ki jo pri procesu kogeneracije, narekujejo različna goriva, z njimi pa cela vrste olj, maziv in aditivov za optimalno izgorevanje goriv, je ključno, da pridobivanje goriva s kogeneracijo, obravnavamo celostno.

Pri kogeneraciji zato ne gre samo za optimalen izplen temveč tudi za ekološki moment, ki ravno tako, odločilno vpliva na umeščenost kogeneracijskih sistemov v okolje. Najrazličnejša olja in druga maziva, ki so ključna pri obravnavi celostne tematike kogeneracije, so zato ključna.

Na www.euroton.si najdete celo ponudbo olj in aditivov za najrazličnejše izgorevalne sisteme klasičnih avto motorjev in drugih motorjev.

Plin, pridobljen iz lesne biomase, bo poganjal plinske turbine, kar bo prva industrijska naprava te vrste na svetu.

V Kočevju so konec leta 2010 začeli pripravljati na projekt kogeneracije, torej soproizvodnje toplote in elektrike. Gre za inovativen demonstracijski projekt za obnovljive vire, s katerimi so se v začetku lanskega maja prijavili na evropski razpis NER 300, ki podpira inovativne projekte na področju obnovljivih virov.

Po dobrem letu in pol je gotovo, da je kočevski kogeneraciji uspelo na vseh dosedanjih preverjanjih tako v Sloveniji kot na ravni Evropske skupnosti. Od treh začetnih projektov, s katerimi je Slovenija kandidirala na razpisu NER 300, je ostal le še kočevski, zadnji korak pa je bila spomladanska odobritev Evropske investicijske banke. »Izbirni postopek s tem še ni končan, vendar ima projekt velike možnosti za uspeh,« pravi Igor Mihelič, vodja razvoja na Melaminu in član skupine, ki je pripravila projekt.

Članek opisuje kogeneracijo na osnovi organskega rankinovega krožnega procesa ali ORC. Organski rankinov krožni proces (organski rankinov cikel – ORC) je klasični Rankinov krožni proces s to razliko, da uporablja organsko delovno sredstvo z nižjo točko vrelišča namesto vode. Kot vir toplote v ORC je uporabljeno vroče olje. Toplotni vir organskega rankinovega krožnega procesa (ORC) za uparjanje organskega delovnega sredstva (medija) je vroče olje, ki je pregreto v kotlu na biomaso.