Kakšen je pravičen cenik jezikovnega tolmačenja ?

Vsem, ki potrebujete kakršnokoli vrsto jezikovnega tolmačenja, spodaj predstavljamo nekaj kratkih napotkov, preko katerih boste lažje ugotovili ali vam je ponujena cena tolmačenja oz. predstavljen cenik tolmačenja, pravičen ali pač poskuša z vami, ponudnik zaslužiti preveč.

Da bi prišli do pravične cene tolmačenja, moramo najprej vedeti, da se cenik tolmačenja loči na cene za simultano tolmačenje in pa konsekutivno tolmačenje.

Dodatne informacije za cene tolmačenja, dobite tudi na Jezikovni Agenciji, na povezavi.

tolmačenje cenik

Kakšen je povprečen cenik simultanega tolmačenja?

Cene simultanega tolmačenja (kjer ne gre za prevajanje) pa se v povrpečju med slovenskimi ponudniki tovrstnega tolmačenja obračunavajo na uro.

Cena za simultano tolmačenje se v povprečju giblje od 120€ na uro, za zahtevnejša tolmačenja, boste na pa slovenskem trgu našli tudi tolmače, katerih cena tolmačenja se začne tudi nižje, pri 100€ na uro.

Obračun cene tolmačenja se začne z vsako začetno uro tolmačenja, ne glede na to, kako dolgo nato v začeti uri, samo tolmačenje tudi dejansko poteka.

Na tak način ima večina ponudnikov tolmačenja urejen cenik simultanega tolmačenja – v kolikor tolmačenje ne zajema še sprotnega prevajanja.

K delu simultanega tolmačenja prištevamo tudi konferenčno tolmačenje, kjer pa se cenik tolmačenja v povprečju začne pri 250€  za uro tolmačenja na konferencah.

V nekaterih primerih je za tolmačenje zahtevano tolmačenje sodno priznanega tolmača,v teh primerih se pa odvisno od potreb, tolmačenje začne pri 90€ na uro.

Vse cene tolmačenja so povzete brez obračunanega DDV.

Kakšne so povprečne cene konsekutivnega tolmačenja?

Glede na to, da je pri konsekutivnem tolmačenju, največkrat dovolj en tolmač, za razliko od simultanega tolmačenja, obenem pa za izvedbo tolmačenja, tudi ni potrebna takšna oprema, kot pri simultanem tolmačenju, je cena konsekutivnega tolmačenja ponavadi in v povprečju nižja od sumiltanega tolmačenja. Se pa cene konsekutivnega tolmačenja obračunavajo za vsak primer posebej, saj tudi pri tej vrsti tolmačenja lahko hkrati potrebujemo še prevajanje v nemščino, hrvaščino, prevajanje v angleščino, itd…

V primerih, ko zraven tolmačenja, potrebujemo še prevajanje, je priporočljivo, da med ponudniki tolmačenja, primerjamo tudi cenik prevajalskih storitev.

Dodatno priporočilo:

Če in, ko se zanimate za storitve tolmačenja, ne glejte samo na ceno, temveč tudi na kakovost, zagotovljen odzivni čas, način komunikacije ter reference in priporočila od že zadovoljnih strank posameznega ponudnika.

Zanimalo vas bo tudi: