Ali ima EFT dober učinek na depresijo?

Ali ima EFT dober učinek na depresijo?

V prispevku se želimo dotakniti vprašanja ali ima EFT dober učinek na depresijo. Prispevek je razdeljen na štiri sklope, ki podajajo odgovore na vprašanja: ali EFT deluje pri depresiji, ali EFT tapkanje res deluje, kaj je tapkanje za depresijo in kako dolg učinek ima EFT?

ali ima EFT dober učinek na depresijo

V nadaljevanju zato preberite…

Ali EFT deluje pri depresiji?

EFT pri depresiji vsekakor deluje. Pomembno je, da razumete ključno razliko med EFT-jem na osnovnem nivoju in med naprednim EFT-jem, ki ga EFT terapevti uporabljajo na EFT terapiji. Depresija je ena izmed zelo pogostih čustvenih motenj sodobnega časa. Nekateri jo, poleg anksioznosti, definirajo za bolezen sodobnega časa. Vedenjski simptomi, ki se kažejo pri depresiji so najpogosteje otožnost, brezvoljnost, pomanjkanje energije,… Ko že govorimo o otožnosti, pa ne gre pozabiti, da je eno izmed najpogostejših čustev pri depresiji prav žalost. Žalost je najbolj pogosto negativno čustvo, ki ga pri depresiji zaznavajo ženske, pri moških pa se depresija bolj kaže z jezo, agresivnostjo in podobno. Če se osredotočimo najprej na osnovni EFT, ki je na svetu že zelo poznan in razširjen, ga lahko najlažje obrazložimo kar z razumevanjem kratic imena EFT. Emotional freedom technique namreč pomeni tehnika čustvenega osvobajanja. Tehnika, ki z najpreprostejšim načinom uporabe, to je s tapkanjem po akupunkturnih točkah telesa, povzroči, da se intenziteta določenega negativnega čustva, ki ga oseba nosi v sebi in ga v danem trenutku najbolj občuti ali pa ji povzroča največ bolečine, zmanjša. Če je pri depresiji najpogostejše čustvo žalost, si s pomočjo EFT-ja pomagamo zmanjševati znake in občutja žalosti. Svoje telo tako z EFT-je osvobajamo negativnih čustev in še več – EFT v sklopu naprednega EFT tapkanja – EFT terapije, rešuje in odpravlja tudi zapletene težave, kot je depresija in z njo povezani panični napadi.

panični napad

Slika 1: Panični napad je skrajni dogodek, ki se lahko zgodi pri depresiji. Več koristnih informacij o paničnem napadu, vam je na voljo na www.vlastakuster.si.

Ali EFT tapkanje res deluje?

EFT tapkanje res deluje. Če nanj gledamo z nepoznavanjem, nas lahko pri prvem srečanju z EFT tapkanjem preseneti njegova enostavnost in preprosta uporaba. Marsikoga namreč preseneti dejstvo, da lahko rahlo udarjanje s konicami prstov po akupunkturnih točkah telesa oziroma končnih točkah meridianov, povzroči izboljšanje počutja. Zato je potrebno EFT tapkanje spoznati bolje. Potrebno je vedeti, kako deluje in kaj pozitivnega v duševno in fizično zdravje človeka, lahko prinese. Mnogi ljudje ga uporabljajo za zmanjšanje občutenih negativnih čustev, kot je jeza, sovraštvo, ljubosumje, strah, žalost,… Vedno več ljudi pa se odloči narediti popolno preobrazbo lastne samopodobe. Vedno več ljudi namreč poišče pomoč na EFT terapiji, ki spreminja podzavestna prepričanja in ljudem pomaga, da jih preoblikujejo v pozitivna. Podzavestna prepričanja, kot so »nisem dovolj dober«, »moram biti popoln«, »ne smem reči ne«,… in mnoga druga, osebo, ki deluje v skladu z njimi, lahko privedejo do še enega izmed zelo tipičnih težav sodobnega sveta in stresnega načina življenja, in sicer do izgorelosti. Izgorelost zelo pogosto nastopi pri tistih ljudeh, ki imajo v sebi zapisane vzorce, da morajo biti pridni, popolni, da morajo vedno samo delati in delati,… Ker ne znajo reči ne in ne znajo postaviti zdravih mej zase in za svoje zdravje, žal prevečkrat njihov način življenja in delovanja vodi do utrujenosti in do izgorelosti.

izgorelost

Slika 2: Izgorelost nastane zaradi tega, ker so v človeku zapisana podzavestna prepričanja in vzorci, ki mu ne pustijo, da bi poskrbel zase, pač pa ga vodijo do tega, da se popolnoma iztroši. Vse o izgorelosti, najdete na izgorelost na VlastaKuster.si.

Kaj je tapkanje za depresijo?

Tapkanje za depresijo je postopek, ki ga izkušeni in usposobljeni EFT terapevti uporabljajo v sklopu terapevtskega procesa, poznanega pod imenom EFT terapija. Depresija ni le neko trenutno, bežno ali krajše obdobje trajajoče razpoloženje.

depresija

Slika 3: Depresija je zelo težko čustveno stanje, ki osebi povzroča veliko trpljenja. Nikakor ne gre za slabo voljo ali slabo razpoloženje, zato si več o depresiji preberite na VlastaKuster.si.

Depresija ni, kot jo lahko tudi nekateri, ki je ne poznajo, naivno imenujejo slaba volja. Depresija je nekaj mnogo bolj globokega in za osebo, ki trpi za depresijo, nekaj zelo težkega. Predstavlja veliko trpljenje. S tega vidika je torej zelo pomembno, da se jo tretira z ustrezno tehniko, in tapkanje v okviru EFT terapije, vsekakor je. EFT terapija poleg tapkanja vsebuje tudi druge komponente, ki pa osebi, ki trpi za depresijo, pomagajo neverjetno hitro. Boljše počutje oseba zazna že po nekaj srečanjih. EFT terapija prinaša tudi izjemno dobre rezultate, kar pomeni, da tapkanje depresijo v treh mesecih odpravi. Postopek EFT terapije je tak, da EFT terapevt skupaj z osebo, ki je v depresivnem stanju, najprej poišče njene ključne stresne življenjske dogodke, ki so v njenem življenju prispevali k nastanku depresije. Potrebno je najti vzrok depresije in samo na podlagi poznavanja vzroka, lahko EFT terapevt izvede uspešen terapevtski proces, ki zagotavlja trajno odpravo depresije. Tapkanje za depresijo je torej zelo učinkovit postopek znotraj terapevtskega procesa EFT terapije, ki ne deluje zgolj na nivoju telesnih, duševnih in vedenjskih simptomov depresije, pač pa se delo začne na podlagi vzrokov depresije, katerih posledice se s pomočjo tapkanja uspešno predela, odpravi čustveno bolečino in osebi omogoči ponovno življenje brez sence depresivnega stanja.

Kako dolg učinek ima EFT?

EFT, ki spada v skupino osnovnega EFT-ja, nima dolgotrajnega učinka, saj je tovrstni EFT namenjen temu, da uporabnik zmanjša trenutno jakost negativnega čustva, občutka, misli, počutja,… Če vas je na primer zelo strah, bo EFT ali tapkanje povzročilo, da se bo občutek strahu zmanjšal. Če ste žalosti, boste ob prvotnem ovrednotenju jakosti žalosti na lestvici od 1 do 10, po vsej verjetnosti zaznali, da se bo intenziteta žalosti po tapkanju in po ponovni oceni s pomočjo lestvice neugodja, zmanjšala. V nekaterih primerih sicer lahko pride do obratne reakcije, kar pomeni, da se bo jakost negativnega povečala. Povečala pa se bo zaradi tega, ker boste v sebi prebudili posledice nakopičenega in še ne predelanega in odpravljenega stresa. EFT, ki se uporablja na EFT terapiji, pa ima dolgotrajni učinek, saj z EFT-jem ne zmanjšujemo zgolj intenzitete negativnega, pač pa težave, kot so depresija, anksioznost, socialna anksioznost, generalizirana anksiozna motnja,  panični napadi, panična motnja, posttravmatska stresna motnja, izgorelost,… rešujemo jih na podlagi vzrokov njihovega nastanka. Poleg tega je posebnost EFT terapije tudi v tem, da poseže globoko v podzavest osebe in transformira podzavestne miselne vzorce, podzavestna prepričanja,… O dolgotrajnem učinku EFT-ja znotraj EFT terapije govorimo tudi zato, ker EFT terapija ne samo, da odpravlja vzroke zgoraj naštetih težav ali čustvenih stanj, pač pa same težave trajno odpravi.

Viri na temo “Ali ima EFT dober učinek na depresijo?”:

1 – Research Proves EFT an Effective Treatment for Depression – The tapping solution