Najpomembnejše značilnosti uspešne mrežno marketinške skupine

Glede na to, da smo v preteklih zapisih precej razglabljali o tem kakšni vse produkti so sploh primerni za trženje preko mrežnega marketinga, si v današnjem našem zapisu nekoliko bolj podrobno poglejmo katere so tiste najpomembnejše značilnosti uspešne mrežno marketinške skupine.

Najpomembnejše značilnosti uspešne mrežno marketinške skupine

Kot že pove sama definicija izraza skupine, je kot prvi pogoj za nastanek skupine sploh ta, da šteje skupina sploh več ljudi.

Ker je rast skupine v mrežnem marketingu neposredno povezana s tem, koliko smo sami sposobni včlanjevati nove ljudi v našo mrežo in pa tudi koliko ljudi naši člani sami pripeljejo v neko mrežno marketinško skupino, sta za uspeh mrežno marketinškega vidika iz tega stališča, pomembni predvsem dve stvari.

Naša dinamika in sposobnost včlanjevanja novih ljudi v mrežo, pri čemer bodo bolj uspešni ti, ki bodo to delo sprejeli kot svoje konstantno delo napram tistim, ki se za nek mesec odločijo priključiti čim več ljudi, potem pa po mesecu ali dveh opešajo.

Večjo verjetnost iz tega stališča imate zato v mrežnih marketingih tisti, ki nove člane znate pridobivati na konstantni ravni (npr. dve ali več let, vsak mesec po 5 ali več ljudi).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cilj nekoga, ki zasleduje številko recimo 100 ljudi v svoji skupini je podoben nekomu, ki želi doseči nov rekord. Ne glede na posledice in ne glede na efekt opravljenega dela, tak človek v svojo skupino priteguje ljudi z namenom, da doseže končno številko, pri čemer pa posledično na enak način delujejo potem ti njegovi člani. Hitro se zgodi, da pri takšnem vodji celotna skupina zasleduje številke, namesto število zgrajenih odnosov znotraj njihovih mrežno marketinških skupin.

Druga značilnost, ki vpliva na uspeh vaše mrežno marketinške skupine, je sposobnost vodenja obstoječih in pridruženih članov v vaše skupine. V tem primeru zmagajo ali zmagujejo predvsem tisti, ki so sposobni kljub rednemu dotoku novih članov v svoje skupine, obstoječim članom zagotoviti dovolj podpore, da njihovo delo rodi dodatne učinke tudi iz obstoječih članov.

Uspešen vodja mrežno marketinške skupine bo namreč dolgoročno samo ta, ki bo svoje delujoče metode in tehnike uspel predati tudi svoji skupini, saj bo tako delo v njegovi skupini naraščalo eksponentno.

network-marketing-quotes-robert-t-kiyosaki

Po eni strani si bo z lastnimi delom zagotovil obstanek v dejavnosti (in torej poznal morebitne nove tehnike, prijeme in metode za pridobivanje ljudi) – s čimer bo kompetenten sogovornik članom, ki se s pridobivanjem novih ljudi šele ukvarjajo, hkrati pa na rast njegove skupine lahko računal tudi iz naslova novo pridobljenih ljudi, ki so jih pripeljali naučeni njegovi člani.

Enostavno in v teoriji se to sliši lahko.

Če sem sam sposoben pripeljati na mesec 5 novih ljudi, in, če recimo v pol leta teh 5 ljudi uspem naučiti enako, si lahko čez pol leta obetam prirast novih ljudi v mojo mrežo cca. 30 (6 ljudi včlanjuje na mesec po 5 ljudi).

V praksi sicer to ne deluje tako, ker pač nismo vsi osredotočeni na ista znanja, niti vsi nismo sposobni na enak način opravljati nekega dela.

Če se vodja mrežnmo marketinške skupine ne nauči učiti druge, bo večno obsojen na lastno delo, hkrati pa mu tudi skupina ne bo rasla, saj kot vemo, na neki točki, iz mrežno marketinških skupin začenjo ljudje tudi odhajati.

Manj kot uspemo ljudem tekom njihove včlanitve razložiti priložnost, ki se jim dejansko z mrežnim marketingom ponuja, večji odliv članov lahko skozi čas pričakujemo.

Resnično napačen pristop k mrežnemu marketingu je zato ta, ko je odliv članov celo večji kot priliv.

Najpogosteje pa se, kot že rečeno, to dogaja ravno tam, kjer vodje mrežno marketinških skupin, o ljudeh razmišljajo kot o številkah, namesto kot o priložnostih, da z njimi zgradijo resničen poslovni odnos.

Na Investopediji boste našli fantastičen zapis in razlago o mrežnem marketingu tudi v obliki videa.