Katere veščine zahteva prodaja vgradnih omar?

Če smo na splošno o možnostih prodaje pohištva, npr. vgradnih omar, razpredali v tem članku, o tem, ali je le te, mogoče uspešno prodajati preko mrežnega marketinga, si v tem prispevku oglejmo možnosti in potrebne veščine za prodajo teh istih vgradnih omar, na splošno, na terenu ali preko interneta.

Vgradne omare, kot vemo, se lahko tržijo na več načinov. Najbolj poznana je seveda prodaja preko najrazličnejših specialistov za vgradne omare, hkrati pa so zelo pogosti prodajalci vgradnih omar, tudi mizarji sami, ki vgradno omaro tudi izdelajo.

Za uspešno in učinkovito prodajo vgradnih omar, na x različnih načinov, pa so potrebne nekatere specifične veščine.

V prvi vrsti mora prodajalec vgradnih omar, znati komunicirati s končno stranko.

Če je še to pri manjšem številu strank, mogoče, se kakovostne veščine te komunikacije, poznajo, ko ima enkrat mizar oz. prodajalec vgradnih omar, na pladnju več povpraševanj na dan.

Vsako povpraševanje za vgradne omare, namreč zahteva dobro poslušanje stranke, za njo si mora vzeti ogromno časa, hkrati pa mora znati predlagati rešitve s katero bo stranka rešila svojo prostorsko težavo.

Lastnosti kupca vgradne omare so namreč v tem, da le ta z nakupom omare, poskuša rešiti svoj prostorski problem (pri katerem mu zmanjkuje prostora za odlaganje odvečne in vedno večje količine garderobe), hkrati pa v svojem stanovanju ali hiši ne najde več prostega mesta za postavitev klasičnega pohištva oz. omar.

Zato poseže po možnostih postavitve vgradnih omar in pa omar, ki jih je kakorkoli mogoče prilagoditi zidnim stenam oz. prostoru, ki ga v svojem bivalnem prostoru, kupec, sploh še ima na voljo.

Prodaja vgradnih omar nato zahteva od prodajalca, da se tudi spozna na najnovejše estetske trende, tako iz vidika barvne, kot materialne uskladitve vgradne omare z ostalim prostorskim ambientom.

Nadalje pa mora prodajalec vgradnih omar tudi dobro znati vgradno omaro skicirati v prostor (pri čemer mu lahko odlično pomagajo sodobni programi za izris omar preko računalnika in interneta), znati opraviti natančno izmero prostora, v katerem bo vgradna omara, tudi stala ter sestaviti predračun in informativno ponudbo.

Ob tem in ob povečanem številu povpraševanj za vgradne omare, bodo odločilno vlogo pri uspešnosti prodaje vgradnih omar, odigrale tudi organizacijske lastnosti (saj mora znati uskladiti termine obiskov pri strankah na domu), izrise in pripravo ponudb ter komunikacijo s strankami preko telefona in e pošte.

Med prodajalskimi veščinami mora vrhunski prodajalec vgradnih omar znati tudi zaključiti prodajo, saj se v nasprotnem primeru rado zgodi, da opravlja preveč izmer na terenu, premalo pa ima realizirane prodaje.

Ena izmed bolj dodanih vrednosti pri prodaji vgradnih omar, je seveda postavitev lastnega salona za vgradne omare, s čimer prodajalec doseže, da bodoče stranke in kupci začnejo prihajati na ogled in pogovore o vgradnih omarah, k njemu, namesto on k njim. S tem pa se prihrani čas in stroški.