Iz katerih delov je sestavljena streha

V spodnjem zapisu bomo predstavili iz katerih delov je sestavljena streha.

Sestavni deli strehe

Streha je v  sestavljena iz strešnega krova –  strešne kritine, ki je hkrati tudi najbolj izpostavljen del strehe in nosilne strešne konstrukcije.

Med njima je izolacijski sloj, ki podstrešne prostore in samo konstrukcijo ščiti pred temperaturnimi in zvočnimi vplivi iz okolja.  Pomembno je, da streho zaščitimo tudi s paroprepustno folijo.

Z notranje strani je strešna konstrukcija navadno zakrita z različnimi zaključnimi oblogami, ki predstavljajo dodatno izolacijo podstrešnega prostora. Sicer pa lahko rečemo, da streho sestavlja več plasti, izmed katerih opravljajo vsaka svojo, pomembno funkcijo.

Iz katerih delov je sestavljena streha

Iz katerih delov je sestavljena streha

Če pogledamo podrobno, je sestava strehe po elementih strešne konstrukcije naslednja:

 1. ostrešje– nosilna konstrukcija strehe;
 2. strešine – ploskve strehe, ki so sestavljene pod določenim kotom oz. z določenim naklonom. Nakloni streh oz. strešin so lahko različni;
 3. sleme– najvišji del strehe, v katerem se stikajo vse strešine;
 4. kap– najnižji del strehe;
 5. greben – presečišče dveh strešin, ki sega od slemena do kapu in poteka po zunanjem obodu strehe;
 6. globel – presečišče dveh strešin, ki sega od slemena do kapu in poteka po notranjem obodu strehe;
 7. napušč– del strehe, ki poteka od zunanje stene zgradbe pa do roba strešne ploskve;
 8. kritina– krovni material za pokritje strehe;
 9. sekundarna kritina– zaščitni sloj pod kritino, ki preprečuje vdor vode v strešno konstrukcijo;
 10. frčada– strešno okno, in sicer dvignjen del strehe, ki služi osvetljevanju podstrešja;
 11. zatrep– vertikalni zaključek strehe na čelni strani fasade.

 

Konstrukcija strehe

Iz katerih delov je sestavljena streha, tu je bistvena tudi konstrukcija strehe.

Streha je sestavljena iz nosilne konstrukcije in kritine. Nosilna konstru­kcija je v večini prime­rov lesena, čeprav najdemo tudi beton­ske in jeklene, a red­keje pri individualni gradnji.

Obtežbe strehe (kritina, sneg, led, žled in upor proti vetru) se prenašajo na povezja, na no­silno konstrukcijo. Posamezni deli kon­strukcije so med seboj povezani s tesarskimi zvezami (spah, uleg, utor, čep …).

Pri večini povezij se obtežbe pre­našajo naprej na nosilne zunanje zidove, le pri stoličnih strehah z dvema vmesnima legama, ki sta neposredno podprti, se obtežbe pre­našajo prek podpor tudi na betonsko stropno ploščo. Tudi pri individualni gradnji je zgornji strop zdaj velikokrat betonski in prenese dodatne obtežbe strehe.

Preberite še: Kakšne dodatke potrebujejo žlebovi ter Strešna kritina in njeni različni materiali

Oznake besedila: Iz katerih delov je sestavljena streha.