Kaj je strokovni team building?

Kaj vključujejo team building igre in kaj je strokovni team building?  Predvsem se strokovni team building nekoliko razlikuje od zabavnega team buildinga, saj posega globje v razvojne procese skupine. Motivacija tima prav tako poteka skozi team building igre, samo da so vaje bolj specifično usmerjene. Glavno načelo za izvedbo strokovne team building igre je ta, da učenje poteka mnogo bolj intenzivno in da udeleženci pri tem uporabljajo čim več čutil. Ko se podjetje odloča za izvedbo team buildinga, se mora jasno opredeliti, kakšni so cilji dogodka in predlagati osnovne team building ideje. Organizator dogodkov lahko predlaga kreativne delavnice, ki bodo pomagale odpraviti specifične težave, ki so prisotne v timu, prav tako poskrbi za najem dvorane, za ozvočenje in  animacije, ter poskrbi, da bodo team building igre potekale strokovno.

Kaj je strokovni team building in kako potekajo team building igre na njem?

Zelo pomemnbno je, da team building igre na dogodku vodi oseba, ki je za to izobražena in obvlada psihologijo skupinskega dela, razume procese dela v timu in mu je poznana komunikacija v podjetju in temeljni cilji podjetja. Na strokovnem team building se glede na potrebe in na trenutno stanje v skupini, obravnavajo naslednje teme:

team building igre

1. Ustvarjalno reševanje konfliktov in problemov na delovnem mestu.
2. Utrjujejo se medsebojni odnosi in poglobi razumevanje razlik med različnimi tipi posameznikov.
3. Poglobimo se v dinamiko in razvoj skupine, poudarek je motivacija tima. Posebej se posvetimo razvijanju vodstvenih metod.
4. Poudarjena je komunikacija s strankami in komunikacija na delovnem mestu, posebej pa tudi obravnavamo reševanje konfliktov na delovnem mestu.
5. Team building igre na strokovnem srečanju, so namenjene tudi razumevanju delovanja skupine.
6. Naučimo se sprejemati in dajati konstruktivno kritiko in pohvalo.
7. Predelamo težave, ki spremljajo timsko delo: izgorelost, čustvena inteligenca, stres na delovnem mestu, mobing, samopodoba, težave v komuniciranju, osebna rast, samozavest in podobno.
8. Predvsem pa se posebej posvetimo tematikam, zaradi katerih so vodilni organizirali team building igre. To je odvisno od podjetja do podjetja, saj so v vsakem timu drugačne težave in jih je potrebno reševati sproti.

 

Viri:

Tracy Brian, Vrhunsko vodenje
ETC Adriatic