Kako pravilno izvajati spletno optimizacijo

V spodnjem zapisu so objavljeni 4 odgovori v zvezi s pravilnim in ustreznim izvajanjem spletne optimizacije v letu 2021.

Da je spletna optimizacija vse bolj popularna, med vedno večjim številom lastnikov in upraviteljev spletnih strani, se ne gre čuditi, saj so stroški za plačljivo Google Ads oglaševanje, za marsiakterega lastnika, iz leta v leto, višji, po drugi strani pa SEO optimizacija prinaša rezultate iz spletnih strani, brez, da bi podjetniki, Googlu, morali plačevati za oglaševanje.

Kljub temu, da spletna optimizacija sicer prodajne rezultate prinaša nekoliko kasneje kot takojšnje plačljivo oglaševanje, je vseeno vedno več podjetnikov svojo spletno prodajo, trženje in nastop, pripravljenih zastaviti tako, da do prodaj preko internetnih strani, pride kasneje, a za to ni potrebno plačevati, kakor, da do prodaj pride prej, a so nenehno prisiljeni plačevati Googlu za reklamiranje njihovih spletnih strani.

V tem zapisu je podrobneje predstavljen koncept kako se spletna optimizacija ustrezno izvaja v letu 2021 (kje začeti in kako začeti), koliko SEO tehnik pravzaprav v letu 2021 še sploh obstaja, dodatno pa je pojasnjeno ali je izvajanje spletne optimizacije enostavno oz. koliko časa si vzamite za ustrezno izvajanje spletne optimizacije, v koliko se je lotevate sami in ne preko SEO agencij.

Podrobnosti o tem kako poteka spletna optimizacija poglejte na spletni strani spletna optimizacija Seo-Praktik.si.

Kako se spletna optimizacija ustrezno izvaja v letu 2021

Izvajanje spletne optimizacije v letu 2021 se napram preteklim letom ne spreminja nič kaj za tiste, ki se s spletno optimizacijo ukvarjate že več let, medtem, ko sredenje izkušenim in novincem pri optimizaciji spletnih strani, zagotovo ostajajo rezerve predvsem v najprej kakovostno in natančno izdelanem načrtu oz. startegiji spletne optimizacije in nato sami izvedbi.

Izvajanja spletne optimizacije v letu 2021 se lotite po naslednjih korakih:

  • najprej izdelajte načrt oz. startegijo spletne optimizacije
  • preglejte oz. analizirajte obstoječe SEO stanje spletne strani
  • analizirajte ključne besede, ki jih boste targetirali pri svoji optimizaciji
  • izvedite t.i. onsite SEO izboljšave na obstoječih spletnih vsebinah
  • implementirajte redno izvajanje offsite SEO kampanj (gradnjo povratnih povezav)
  • poskrbite za tehnično optimizacijo spletne strani (hitrost in varnost nalaganja spletne strani)

Koliko tipov SEO tehnik in taktik obstaja

Kar se tiče pristopov pri izvajanju spletne optimizacije je na internetu zagotovo objavljeno že vse kar je o spletni optimizaciji potrebno vedeti, začetniki pa imajo največ težav s tem, da ne vedno kje pri spletni optimizaciji začeti. Optimizacija SEO naslovov in meta opisov, optimizacija slik, gradnja notranjih in zunanjih povezav, tehnična optimizacija in še in še – vsi ti SEO izrazi, sicer natančno obrazloženi na najrazličnješih spletnih straneh o SEO optimizaciji, pomenijo bore malo, če začetnik ne ve kje se najprej lotiti spletne optimizacije.

Ali je izvajanje spletne optimizacije enostavno

Aktualna SEO pravila in smernice se je, kar se tiče izvajanja SEO optimizacije, priučiti razmeroma enostavno. Več energije in časa ponavadi pri spletni optiizaciji gre v to, da se vzpostavi sistematičen pristop k izvajanju vseh potrebnih SEO aktivnosti, tako iz vidika potrebnega časa za izvajanje spletne optimizacije, kot tudi za kasnejše evidentiranje izvajanih aktivnosti ter spremljanje rezultatov in brainstormin novih SEO taktik in pristopov.

Enostavno se je pri spletni optimizaciji priučiti t.i. onsite SEO osnov – to je npr. upoštevanje in SEO ustrezno pisanje naslovov, meta opisov, označevanje H oznak, grajenje notranjih in zunanjih povezav na strani, optimizacija slik in gradnja povratnih povezav (t.i. offsite SEO), medtem, ko je nekoliko težje vse zahtevane SEO aktinvosti vpeljati v prakso in izvajanje na dolgi rok.

Enkrat, dvakrat, trikrat ali nekaj mesecev še človek izvaja vse SEO aktivnosti, a, ko enkrat spletna optimizacija začne prinašati rezultate (komunikacijo s strankami, ukvarjanje s spletno prodajo, ukvarjanje z logistiko in reklamacijami, itd…) je težko ohraniti zahtevano raven izvajanja SEO marketing aktivnosti, v enaki meri še naprej. Kaj šele, če želi lastnik spletne strani, SEO zgodbo svoje strani, še razvijati in graditi naprej.

Koliko časa zahteva izvajanje spletne optimizacije

Komplento izvajanje spletne optimizacije zahteva cca. 2 uri dela na delovni dan, od katerih je 25% časa namenjeno izvajanju onsite SEO aktivnosti, 75% časa pa izvajanju offsite SEO aktivnosti.

Sicer pa potreben čas za izvajanje spletne optimizacije, odvisen tudi od panoge/niše v kateri deluje spletna stran oz. spletna trgovina (zahtevnost in konkurenčnost panoge), pa tudi od preznanj in natreniranosti udeležencev/operative, ki izvaja spletno optimizacijo ter tudi od faze potrebne optimizacije posamezne spletne strani.

Za večino spletnih strani gre najprej čas za t.i. SEO analizo oz. pregled obstoječe spletne strani iz vidika SEO, z namenom odkritja t.i. hitrih SEO rezerv, potem se ponavadi čas nameni najprej implementacijih hitrih onsite SEO rezerv, temu pa sledi čas za offsite SEO optimizacijo. Čas, namenjen tehnični optimizaciji spletnih strani, se v največ primerih rezervira na koncu, po tem, ko ostali SEO procesi redno, na spletnih straneh, tečejo.

Dodatne informacije:

  • nedvomno je v današnjem času (2021) iz vidika ustreznega izvajanja SEO optimizacije, pri večini ponudnikov storitev spletne optimizacije, v ospredju tudi izvedba t.i. konverzijskih izboljšav, saj je med podjetji, ki so se s SEO optimizacijo, ukvarjala že v preteklosti, ogromno takšnih, ki jih ne zanima samo povečevanje obiska na njihove spletne strani, temveč tudi izboljšanje internetne prodaje. Podrobnosti o tem kako zastaviti internetno prodajo za uspeh, so opisane na povezavi.