Kakšne investicijske sklade poznamo v Sloveniji?

investicijski skladi v SlovenijiInvesticijski skladi v Sloveniji, so postali popularni v preteklih letih, ko se je vse več posameznikov začelo odločati za to vrsto varčevanja. Pri nas poznamo dve vrsti investicijskih skladov in sicer vzajemne sklade in investicijske družbe.

Za naložbe v investicijskih skladih, se običajno odločimo zato, da si zagotovimo dodatna sredstva k pokojnini in kadar načrtujemo večjo investicijo.

Kako delujejo investicijski skladi v Sloveniji?

Ko se odločimo za določen investicijski sklad, imamo verjetno izdelan nekakšen finančni načrt. To je lahko varčevanje za starost in nakup stanovanja ali hiše. Mogoče imamo denar, ki ga želimo oplemenititi in če spremljamo trg vrednostnih papirjev, vidimo, da te naložbe občasno precej nihajo.

Preden se odločimo za določen sklad, se prej dobro informirajmo. Naložba v investicijske sklade, je dolgoročno lahko bolj donosna, kot klasično varčevanje, je pa tudi bolj tvegana. Pridobiti moramo vse informacije, ki se nanašajo na tveganje naložbe in seveda tudi izbrati primernega ponudnika. Poučiti se moramo o osnovnih značilnostih skladov in dobro preceniti tveganje in svoje zmožnosti.

 

investicijski skladi triglav

Kaj so investicijski skladi?

Investicijski skladi so posredniki, ki denarne vložke vlagateljev naložijo v delnice, obveznice ali kakšne druge vrednostne papirje. Sredstva, ki jih naložijo vlagatelji, so tako razpršena in s tem učinkovitejša in ceneje naložena. Investicijski skladi v Sloveniji so razdeljeni na vzajemne sklade in investicijske družbe.

 

Vzajemni skladi, so skladi odprtega tipa in niso pravne osebe, pač pa jih opravljajo družbe za opravljanje, ki morajo imeti za svoje delovanje imeti dovoljenje nadzornega organa. To je Agencija za trg vrednostnih papirjev. Investicijske družbe, so skladi zaprtega tipa.

 

Vrednost premoženja se ne preračunava, pač pa se določi na podlagi ponudbe in povpraševanja. Ponudba in povpraševanje potekata običajno na borzi, ali kakšnem drugem organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kar je tudi glavna razlika med investicijsko družbo in vzajemnimi skladi.

investicijski skladi

Investicijske družbe so organizirane kot delniške družbe in imajo premoženje v delnicah, ki so naložene v različne vrednostne papirje. Število izdanih delnic, se ne spreminja dnevno, ampak je fiksno določeno za daljše časovno obdobje. (1)

 

Vrednost delnic posamezne investicijske družbe, se določi na trgu vrednostnih papirjev. Zaradi tega, so delnice izpostavljene mnogim tržnim dejavnikom in pogosto odstopa od neto vrednosti sredstev, ki jo izkazuje investicijska družba. (2)